Menu
Кошница

Поверителност

    На електронния магазин IsaBella.bg се обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на рекламата, продажбата и доставката на луксозно дамско бельо от целия свят, както и за спомагателните дейности, свързани с тях.

Красивото дамско бельо и качествените материи, които внасят комфорт и удобство в ежедневието на жената са наша мисия. За да осъществяваме тази дейност, ние предоставяме информация за бельото и неговия произход както и за сходни продукти или комбинации от такива.


Администратор на личните данни, обработвани от онлайн магазин www.isabella.bg е “Ника Груп 2018” ЕООД, вписан в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 205308826 със седалище и адрес на управление - обл. София, община Столична, с. Бистрица 1444, ул. “Стефан Стамболов” № 124.


Данните, които събираме от Вас - клиентите на www.isabella.bg  се съхраняват в рамките на България. Достъп до данните има само компанията “Ника Груп 2018” ЕООД чрез нейните служители. Информация на трети страни се споделя, само за нуждите от предоставяне на нашите услуги.


Всеки клиент на онлайн магазин www.isabella.bg има следните права:


    Право на достъп. Имате право да поискате информация относно личните данни, които съхраняваме за Вас.

    Право на поносимост. Имате право да получите копие на информация, която съхраняваме за Вас.

    Право на коригиране.Имате право да коригирате своите лични данни, в случай че имате регистриран профил. Ако се затруднявате, винаги може да се обърнете към нас за нанасяне на нужната корекция.

    Право на изтриване. Имате право да заличите профила си, стига това да не противоречи на законови и счетоводни правила.

    Право за възражение. Може да проявите възражение от получаването на маркетингови съобщения и да се отпишете от имейл бюлетина на магазина.


Ние определихме отговорник по защита на личните данни, за да гарантираме, че Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по коректен и законен начин.

Ако смятате, че онлайн магазин www.isabella.bg обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган.


Какви данни събираме при поръчка от www.isabella.bg ?


     информация за контакт - име, адрес, имейл и телефонен номер

     информация и история на плащанията

     информация за поръчките.

Ако имате профил в www.isabella.bg  ще обработваме и Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, като например:


    номер на профил

    история на пазаруването

    Вашите данни ще се съхраняват докато сте активен клиент.


Личните данни, предоставени от Вас, се използват с цел обслужване на клиента, а именно:


    Уточнения по поръчки

    Потвърждаване на поръчки (при необходимост)

    Изпълнение на поръчки

    Обработка на рекламации

    Предоставяне на награди, спечелени от игри и промоции.


Какви данни събираме за маркетингови цели?

    информация за контакт с клиента: имейл адрес, телефонен номер, населено място, IP адрес

    история на пазаруването

    навигация в сайта и кликване на определени места - категории, продукти

Обработването на Вашите лични данни се извършва чрез Вашето съгласие за получаване на рекламна и маркетингова информация


Вашите данни се съхраняват, докато не оттеглите сами съгласието си. Ще се считате за неактивен клиент, ако не отворите нито веднъж пощата си в рамките на 3 месеца.


ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


    Информацията за клиентите се предоставя само и единствено на партньорски фирми (куриерски служби и др.), пряко участващи в етапите от процеса на обслужване на клиентите и изпълнение на поръчките.

    На партньорски фирми (куриерски служби и др.) се предоставя единствено частта от информацията за клиентите, непосредствено необходима за извършване на съответната дейност по обслужването им и изпълнение на поръчките.


ПРОМЯНА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Клиентите имат възможност да променят подадените данни директно чрез своя профил на интернет страницата на онлайн магaзин www.isabella.bg или чрез следния имейл: sales@isabella.bg


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Информацията, подадена от клиентите, е защитена съгласно Закона за защита на личните данни и се обработва в съответствие с неговите разпоредби, както и с всички други разпоредби на Българското и Европейско законодателство. Isabella предприема всички необходими действия и мерки за защита на съхраняваната информация, предоставена от клиенти.


КАКВО СА „БИСКВИТКИТЕ“?


„Бисквитките“ (Cookies) са малки текстови файлове, които се записват на Вашето устройство (настолен компютър, лаптоп, таблет, смартфон), при посещение на уеб сайтове. Обикновено „бисквитките“ съдържат името на сайта, уникален идентификационен номер и срок на валидност. Те могат също да записват колко дълго сте на дадена страница, кои линкове натискате, предпочитания за език, цветове на сайта и други. „Бисквитките“ не могат да бъдат използвани за разкриване на вашата самоличност или лична информация.